Klima igjen.

Sakset fra facebook.

Av Eilif Johannesen

Slutt å skape unødig engstelse – det har vi nok av! Det jeg ønsker, er at bl.a. småbarn ikke skal gå rundt og engste seg unødvendig. Hvis mine barnebarn kommer hjem fra barnehage eller skole og sier at verden vil gå under om fem år, så vil jeg gjerne berolige med at dette ikke er sant, selv om noen av de voksne, som barna ser mest opp til, har sagt dette. For å kunne berolige dem, må jeg ha en del kunnskap om dette og derfor bruker jeg mye tid på å følge med på begge sider av saken.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3348991081793287&id=100000472839829Selv NRK innrømmer at de skaper frykt ved sine bastante påstander, men indoktrineringen avtar åpenbart ikke likevel. Det mest skremmende er at ingen slipper til for å kunne ta til motmæle og alle prediksjoner fremstilles som fakta og gjengis uten noen som helst forbehold og uten å fortelle at de tidligere har tatt feil – maaange ganger. Selv innlegg som beviser at klimaprofetene tar feil, blir ikke tatt inn i avisene. Og klimafantastene i Cicero tør ikke engang å stille opp til debatt i NRK. Men NRK har opprettet en egen klimaavdeling for å fortsette sin ensidige presentasjon av det de hevder er sannheten.https://www.youtube.com/watch?v=QvHVKgJtS6U…Mine selvopplevde erfaringer om luft og CO2I 1975 var jeg på Tenerife for første gang. Fjellet Teide så veldig innbydende ut og jeg «måtte» ta meg en tur opp på det. Det går en kabelbane med stor gondol opp til en restaurant som ligger noen hundre meter fra toppen og selve vulkankrateret. Jeg kom på langt nær først ut fra gondolen, men fikk idéen at jeg skulle løpe forbi de andre for å unngå å måtte gå i kø opp til krateret (den gang fikk man lov å gå ned i krateret og opp på kanten rundt dette). Jeg begynte å løpe, men måtte stoppe ganske raskt. Til tross for at jeg den gang var veldig sprek og hadde et eksepsjonelt godt O2 opptak, måtte jeg gi meg fordi det var så lite oksygen der oppe. Toppen av Teide måler 3718 meter og jeg kan bevitne at der var det tynn luft. Av dette konkluderer jeg at oksygen er en tung gass (1,4289 kg/m3), dvs. den finnes i lavere landskap, der vi stort sett befinner oss (og det er jeg glad for).Jeg vet at CO2 brukes til slukking av branner i skip. Men også på land bruker man CO2. Bergen kommune: «Karbondioksid fortrenger oksygen og kveler dermed en brann effektivt». Ettersom CO2 (1,9768 kg/m3) fortrenger oksygen, må den være tyngre enn O2. Det er med andre ord nok en gass som befinner seg der den skal være, nær bakken hvor den gir opphav til kullsyreassimilasjon/fotosyntese hos alle de vekstene som vi mennesker er avhengige av. Planter og trær lager også oksygen. Takk for det – jeg liker oksygen, det er nesten så jeg er blitt avhengig av det. Det har vært mange ulykker i landbruket knyttet til siloer hvor bøndene produserer silofor (nå antakelig overtatt av rundballene). Jeg har selv hjulpet til med dette mange ganger og visste ikke at det kunne være farlig inne i silobyggene hvor vi hadde helte maursyre på gresset og la plast med svære steiner oppå for å produsere silofôr til husdyrene. Store konsentrasjoner av andre gasser enn de som utgjør luften vi puster i, er ikke heldig. «De farlige gassene som dannes i siloen er karbondioksid (CO2) og nitrøse gasser som NO, NO2 og N2O4. Karbondioksid dannes fordi plantematerialet ånder, og de nitrøse gassene fordi nitrogenet i plantematerialet brytes ned»https://www.aftenposten.no/…/trolig-verste-siloulykke-i…Livets gassJeg har lenge visst at CO2 pumpes inn i drivhus for å øke avlingen. «Normal luft har en karbondioksidkonsentrasjon på omtrent 400 ppm (deler per million~0,04%), mens de fleste planter trives bedre i miljøer som har en karbondioksidkonsentrasjon på mellom 600 og 1000 ppm. Når karbondioksid blir tilsatt i drivhusluft kan dette bidra med å øke produksjonen av tomat, agurk og salatblad med så mye som 25–30 prosent. I tillegg vil gjødsling med karbondioksid produsere tidligere frukter og forbedre plantenes evne til å motstå sykdommer og parasitter. Vikentomater opplevde at produksjonen økte med ti prosent. Og dette var på tross av at 2017 var en av de verste årene når det gjaldt sollys i Sverige – en faktor som normalt ville ha ført til redusert produksjon. Olofsson innrømmer at produksjonen i 2017 var bedre enn noensinne.» «Plantene ble sterkere, så vi fikk større, saftigere og søtere tomater. Vi fikk til og med kommentarer fra kundene om hvor smakfulle de var», forteller han.http://magasinet.aga.no/storre-bedre-og-mer-smakfulle…/På jordkloden er 71% av arealet fylt med vann – noe som utgjør 97,2 % av hydrosfæren. Det påstås at CO2 (som det nesten ikke finnes noe igjen av i luften) raskt varmer opp havene. Prøv da å tappe kaldt vann i et badekar, sett opp temperaturen i rommet og se hvor raskt vannet blir så varmt at du har lyst å bade i det. Dette kommer aldri til å skje. Du kan innvende at dette ikke er CO2, men siden CO2 utgjør kun 0,04% av luften, så kan du trygt prøve med luft. Forskning er ikke en demokratisk øvelse Hvis det skulle vise seg at 251 forskere sier at vi går mot en dramatisk økning i temperaturen og 250 forskere sier at vi går mot en ny istid, så er det ikke sånn at de med en stemmes overvekt vant og at det dermed blir varmere. Det er heller ikke sånn at gjennomsnittet av påstandene blir riktig. Det er dessverre sånn at dersom fasiten (det vi faktisk måler) viser noe annet enn modellen, så er det modellen som er feil. Med andre ord, uansett om noen sier at «denne gang har vi rett», så hjelper det ikke å påstå at denne gang har vi mer med sofistikerte modeller, dersom fasiten i etterkant viser at de kom frem til ukorrekt resultat. Det hjelper heller ikke på troverdigheten at man knebler alle røster som mener noe annet og det hjelper definitivt ikke at hvem som helst kan sjekke at de har tatt feil tidligere – MANGE GANGER. Bergens Tidende har digitalisert alle artikler 150 år tilbake i tid. Her kan man gå inn og sjekke selv. Jeg har gjort det. Så til kommentarer jeg har mottatt på min Facebook-profil om nivået av CO2. Dette varierer litt hos de ulike kildene, men jeg finner 390 ppm, 400, 408 og 415. Jeg synes dog at dette burde oppgis som med de andre gassene dvs. i prosent og da skjønner en at vi snakker om ekstremt små konsentrasjoner av en gass som faktisk er den viktigste på jorden. Det var en som påstod at CO2 var på et historisk lavt nivå. Jeg tror ikke det er helt riktig, men nivået har vært oppe i 80% og jeg vet ikke hva som er det ideelle nivået for oss og de plantene vi er avhengige av. Åpenbart er bortimot en tredobling veldig bra og det er veldig lavt i dag. Nivået er altså 0,04% og dette er grunnen til at «jorden koker». Man får jo nesten inntrykk av at nivået er minst 40%.«Ved jordens tilblivelse (4-5 milliarder år siden) besto atmosfæren av ca 80 % eller 800 000 ppm CO2. Siden har nivået sunket jevnt og trutt til 250-450 ppm som vi har hatt de siste 10 000 år, etter siste istid. Dette er fakta. For ca 600 – 700 millioner år siden inneholdt atmosfæren ca 20 ganger dagens nivå av CO2. (7500 ppm) . På denne tid var det ISTID på jorden. 1000m til 3000m tykk is lå ned til Hamburg og New York. ( Linder 2009). For ca 550 millioner år siden var CO2 nivået ca 5000ppm og vi hadde tropisk klima her i Norge.(Engene og Tullberg 2007).» https://forskning.no/…/kommentar-vi-kommer-til…/1169816«I vår tid med klimaredsel og CO2-panikk, kan det kanskje virke absurd og paradoksalt – men det som kommer til å drepe våre etterkommere, er mangel på CO2. Med mindre sola tar oss først.» Det er vel antakelig vanndamp vi bør legge avgifter på siden den kan absorbere energi. Er det ingen som har tenkt å forby vanndamp? Jeg skammer meg ikke Flyskam, kjøttskam, CO2-skam, diesel-skam, pusteskam, kjøpeskam, vedskam, ferieskam – hva skal jeg skamme meg over i dag? De har altså lansert idéen om kannibalisme i Sverige for å nå klimamålene. Vil det ingen ende ta? Jeg reiser med fly, jeg kjører dieselbil og jeg spiser kjøtt – alt med stolthet og god samvittighet. Hvem skal vi tro på? Jeg kan faktisk forstå media. Ettersom stadig flere avslutter abonnementet på aviser fordi de innser at de blir ført bak lyset, så gjenstår bare pressestøtten som inntektskilde. Det fører til at journalistene må prostituere seg i ennå større grad for å klare å vinkle sakene slik at det passer med gjeldende doktrine. Jeg ser jo tidvis at noen journalister (selv i NRK) glimter til og avslører diverse svindler etc, så det er nok noen gode og ærlige sjeler igjen. De må ha det fryktelig ille når de stadig må gå på akkord med sannheten. I tillegg er det sikkert ikke enkelt å alltid måtte passe seg for ikke å nevne de virkelig store nyheter. Jeg tenker at det er nok en trykk-koker både her og der og mange føler nok at de brenner inne med helt essensiell informasjon som folket faktisk burde vite om. Men sånn som det er nå, blir det en selvforsterkende effekt hvor man i enda sterkere grad må skrive det som blir sett, anerkjent som riktig og som utløser bevilgninger. Du skal betale mer – det er det eneste som er sikkert Det er åpenbart at noen synes at den jevne mann i gaten skal betale mer, og vi merker at alt blir dyrere. I Norge blir vi tvunget til å betale for å undergrave vår egen velferd og samtidig skal vi få det mye verre med ustabil energiforsyning. Det er altså nylig vedtatt å øke CO2-avgiften med 5%. Jeg registrerer at det i Danmark har vært svindel med såkalte grønne sertifikater i milliardklassen. Det blir fort store tall av dette. Klimakvoter er vel også en tvilsom milliardindustri. Jeg så en video over hvilke ekstraskatter det er snakk om og det fremkommer tall i mange hundre milliarder dollar. Det forklarer nok iveren etter å videreføre CO2 svindelen. Så noen tjener seg fantastisk rike mens den jevne mann blir tilsvarende fattigere – dog fordeles byrden på mange for at noen få skal berike seg. Så kommer det store spørsmålet – vil eventuell reduksjon av CO2 ha noen positive virkninger for miljøet? Vel, det forutsetter at CO2 er noe negativt – hvilket det ikke er. Så selv om jeg ikke tror at dette vil gi noe nevneverdig nedgang i CO2 globalt (bl.a. fordi land som Kina og India kan doble sine utslipp i henhold til Paris-avtalen), så vil en reduksjon i CO2 faktisk være negativt for naturen. Jeg leser at det er et dramatisk fall i antall flyreiser i Sverige, noe som forklares med flyskam: «Dette er et dramatisk fall. Jeg har ikke sett liknende nedgang noe sted i verden, hvis du ser bort fra krig og slike eksepsjonelle ting». Det er klart at hvis man skaper mange nye fattige, vil færre ha råd til å reise generelt, så da kan man jo fortsette med å redusere pensjoner, med unntak av pensjoner til politikere og godhetsapostlene da – men selv om de reiser mye (ref. Solheim) kan de ikke oppveie for alle de som ikke lengre tar seg råd til å reise. For å få opp flytrafikken igjen, mener jeg at man kunne avertere med spenningsreiser til Malmø. Det kan umulig ha noen påvirkning at flere lands myndigheter nå advarer mot å reise til Sverige. Nå har vi en uttakstilstand under Corona slik at vi ufrivillig fikk teste om reduksjon i CO2 betød noe for klimaet. Jeg har ennå ikke sett at noen har konkludert med positive effekter. Nei det må nok mange milliarder av kroner til for å se effekter (i lommebøkene til alle de som ivrer for de vanvittige miljøtiltakene).

Author: arvid