Flaggloven

Stortinget endrer flaggloven. Noe som betyr at det blir lov å flagge med f.eks. Pride flagget fra offentlige bygninger.
Nå har jeg lett Internett rundt for å se om jeg kan lære noe om nasjonene Pride og Jolly Roger og andre organisasjoner og bevegelser som har eget flagg. Men finner ikke noe som skulle tilsi at de eksisterer som nasjoner, eller som noen form for selvstendige stater.
Så nå skal jeg kjøpe meg et Jolly Rogerflagg og heise på flaggdager jeg normalt ikke flagrer med det Norske flagget.

Author: arvid