Klima!

Vi har i det siste sett en stor flomkatastrofe i Tyskland og Belgia og senere Østerrike. En stor tragedie med ca. 200 døde. Klimaalarmistene skriker opp om global oppvarming og menneskeskapte klimaendringer og at noe må gjøres NÅ.
Personlig er jeg ikke så sikker på om denne flommen ene og alene skyldes menneskeskapte klimaendringer eller global oppvarming. En ting er sikkert og det er at det kom enorme nedbørsmengder over en lengere periode.
Etter flere dager med regn var bakken mettet med vann og da når de store nedbørsmengdene kom fant vannet andre steder å flyte og flommen var et faktum. Dreneringssystemet var ikke dimensjonert for dette, samtidig er det bygget byer og infrastruktur i området som hindrer normal vannføring. Jeg sier ikke at dette ene og alene er årsaken til katastrofen, men absolutt en medvirkende årsak. Så kommer det store spørsmålet og det er om uværet er et resultat av menneskeskapte klimautslipp eller ikke.
Rasmus Hansson fra MDG var kjapt ute og ga Norsk oljeutvinning ene og alene skylden. Noe som er en helt spinnvill påstand.
Etter hva jeg har kunnet lese meg til, så var det helt spesielle atmosfæriske forhold som skapte styrtregnet. Noen påstår at dette ene og alene skyldes menneskeskapte klimaendringer, mens andre påstår at slikt oppstår en gang i blant og er en ekstrem men helt naturlig hendelse. Jeg vet ikke!
Men det som er bekymringen min her er at klimaalarmistene bruker en slik hendelse for hva det er verdt og årsaksforholdet blir svært lite nyansert. MSM hiver seg på bølgen av hysteriske utrop og befolkningen blir «lurt» til å tro at verden snart er i ferd med å falle sammen.
Det å diskutere saken med alarmistene er dødfødt, da alt blir tvunget inn i et spor om menneskeskapte klimaendringer som det eneste saliggjørende. Saklig diskusjon har blitt et ukjent begrep i den leieren. Det ender som regel opp med drittslenging, personangrep og kritikk om manglende utdannelse.
Det henvises stadig til en rapport av Rasmus Benestad som visstnok skal bevise en markant økning i ekstremnedbør de siste 55 årene. En rapport som skal være satt sammen av 42 forskere fra hele verden. Jeg finner mange omtaler av denne rapporten og alle omtalene er jo enige i rapportens innhold. Men, selve rapporten og de statistiske dataene som gir grunnlaget for rapporten er umulig å oppdrive. Så det er derfor umulig å lese selve rapporten og se statistikken og referansegrunnlaget bak. Jeg fikk forresten sterk kritikk i en alarmistgruppe for at jeg ikke ville uttale meg om denne rapporten da jeg verken har sett eller lest den, eller sett statistikken og referansegrunnlaget bak den.
Det er kanskje slik alarmistene opptrer, at de sluker alle påstander som faller deres vei helt rått, uten å undersøke først.
Men, de er flinke til å vise til rapporter som man må ha professorutdannelse for å forstå. Det er nok en hersketeknikk for å kneble bl.a. sånne som meg. 🙂

Co2

Innholdet av CO2 i atmosfæren er omtrent 416 ppm (parts pr. million.) (0,0416%) Økningen siste hundre år er omtrent 136 ppm. (0,0136%) Av dette er 4% fra menneskelig aktivitet, altså omtrent 5,4 ppm (0,00054%) av atmosfæren. Denne delen, påstår noen, er det som driver global oppvarming! Selv om det til nå ikke er bevist at CO2 fører til global oppvarming! Derimot er det kjent kunnskap at CO2-nivået i atmosfæren øker på grunn av varmere hav, mange hundre år etter oppvarming av atmosfæren!
Da jeg gikk på skolen fikk jeg lære at jorden hadde et relativt stabilt og robust klima. Vi hadde på den tiden problemer med hull i Ozonlaget pga. såkalte KFK gasser og det ble rettet opp i ved hjelp av forbud mot slike gasser bl.a. i kjøleskap.
Nå er det Co2 som visstnok er problemet. Er ikke klimaet så stabilt og robust som vi er blitt fortalt?
Personlig har jeg vanskelig for å tro at 0,00054% menneskeskapt Co2 kan ha en så stor betydning på jordens klima. Men, jeg ser at vi har endringer i klimaet bl.a pga. at vintrene kommer senere enn før, det er til dels mye mer snø i fjellet enn før, kuldeperiodene har blitt lengere, men kanskje ikke så kalde som de var før, (Mange år siden jeg har opplevd – 30 C over en periode her på Østlandet) og sommeren har blitt kaldere med noen få unntak. Vi har ikke fått mer nedbør, men nedbøren har kanskje blitt noe kraftigere.

Overbefolkning og forsøpling

Jeg tror at mye av de problemene vi i dag opplever rundt klimaet kan oppsummeres med disse punktene

  • Overbefolkning
  • Overforbruk (Bruk og kast samfunnet)
  • Forsøpling (Bl.a. i India hvor de tømmer lastebillass på lastebillass med søppel rett i elvene, som igjen renner ut i havet)
  • Rovdrift på naturresursene (bl.a. nedhugging av regnskogen)
  • Økt undersjøisk vulkansk aktivitet som varmer opp havene (Kan nevne bl.a. Lokeslottet og Vest Antarktis)

I alt har forskere fra Edinburgh University oppdaget 91 nye vulkaner under isen langs kyststrekningen i det vestlige Antarktis. Tidligere har forskere funnet 47 vulkaner i området, men med det nye funnet er totalen altså nå 138 vulkaner på en strekning på 3500 kilometer.

https://illvit.no/naturen/vulkaner/91-vulkaner-funnet-under-antarktis

Hvordan burde vi leve?

Ja! Hvordan burde vi leve?
Jeg tror at vi bør leve i pakt med naturen rundt oss, senke forbruket og kvitte oss med luksusvanene våre. Produsere mer holdbare varer og reparere ting når de går i stykker i stedet for å kaste og kjøpe nytt. Jeg leste i en bok for en stund siden om et idealsamfunn hvor alle fikk det de trengte, når de trengte det. Og alle produserte for fellesskapet. Økonomi var et ikke tema. Og man reparerte alt, så lenge det gikk an. Noe slikt er selvfølgelig utopi i dagens samfunn. Men, ideen er besnærende. Jeg tror vi mennesker må bli mindre egoistiske. Ikke at vi skal bli sosialister alle sammen, men tenke mer på fellesskapet, hjelpe hverandre mer og bli et mer sosialt samfunn.
Tenke som at hvis jeg kaster dette sjokoladepapiret her så må noen andre plukke det opp og da skaper jeg bare irritasjon og merarbeid for de som går/bor her til vanlig. Derfor tar jeg det med meg og kaster det i nærmeste søppelbøtte eller tar det med meg hjem. Vi må være til mindre bry for hverandre og i stedet hjelpe hverandre så godt vi kan.
Så må vi støtte den teknologiske utviklingen og styre den mer i retning av virkelig utvikling ikke bare i retning av fornøyelse. Vi trenger ikke en komfyr med 813 funksjoner. Det holder at vi kan koke, steke og bake med den. Selvfølgelig er det gøy når man kan sette inn en Svinestek og rette inn komfyren på medium stekt og 85 grader i midten, og ferdig oppskåret, så plinger komfyren når den er ferdig. Men, er det nødvendig? Og selvfølgelig er det behagelig å ha en bil med regnsensor, ryggekamera og avstandssensorer. Men trenger vi egentlig det?

Jada, jeg er så absolutt bitt av denne levemåten jeg også. Ønsker selvfølgelig komfort og kjøper gjerne nytt i stedet for å reparere. Men, er det riktig? Burde jeg snu om på hvordan jeg lever? Ja! jeg burde nok det.

Author: arvid