NAV!

NAV skal være der for folk i en vanskelig situasjon i livet. Enten man er arbeidsledig, sykmeldt eller ufør. De skal sørge for at personer innenfor disse kategorier skal ha en stabil økonomi (om enn dårligere enn om man var i fullt arbeid) og sikre vilkår. Men, å ha en stabil økonomi når man er fanget i NAV systemet er så og si umulig. Spesielt om man er så uheldig å være arbeidsledig for så å bli syk. Da jeg fikk beskjed om at jeg hadde endetarmskreft skulle jeg gå fra dagpenger til sykepenger. I følge NAV skulle dette gå automatisk og smertefritt. Men, det var ikke sant. Dagpengene fikk jeg etter oppsatt plan, men sykepenger derimot. Det var et helvette. Årsaken var at saksgangen på første gangs utbetaling av sykepenger er 4 uker og pluss 5 dager for selve utbetalingen. Jeg ble sykmeldt den 18/2-2021. Og i følge NAV kunne jeg først søke om sykepenger den 1/3-21 og med 4 uker + 5 dager ville jeg ikke få noen penger før ca. 5/4-21. Når jeg fortalte NAV at dette ville bety at jeg ikke fikk betalt Husleie, strøm, internett, telefon osv. Fikk jeg beskjed om at jeg kunne søke nødhjelp. Men, i svarte helvete. Skal jeg søke nødhjelp pga. at NAV trenger 5 uker på å behandle og utbetale sykepenger? Og det attpåtil kanskje fra en sykehusseng? Hva f*** er det de innbiller seg?


Nå fikk jeg ordnet det ved å be fastlegen skrive ut en kopi av sykemeldingen på papir som jeg da måtte fylle ut, skanne og sende på mail til NAV. Samtidig som jeg måtte skrive en durablig serviceklage som jeg også sendte til ansvarlig minister på stortinget. Etter dette har jeg måttet etterlyse sykepenger hver eneste måned. Og det fordi at forlengelse av sykepenger krever 14 dager behandlingstid + 5 dager til utbetaling. Alt ettersom hvilken saksbehandler som får søknaden. I dag skrev jeg min femte serviceklage til NAV siden februar. I juni leverte jeg søknad den 18/6 og penger var på konto 28/6. i Juli leverte jeg søknad den 18/7 og regnet med at penger var på konto 28/7. men nei da. Det har jo ikke gått 19 dager enda må vite. Og igjen fikk jeg beskjed om at jeg kunne søke nødhjelp. Og neste gang burde jeg be legen om å skrive kortere sykemelding for da fikk jeg penger oftere. Men, i svarte f***. Det burde være totalt unødvendig hadde NAV hatt orden i sine papirer. Og skal jeg virkelig belaste en fastlege med å skrive kortere og dermed oftere sykemeldinger pga. et rigid NAV system?

Man blir jo bare sykere og mer frustrert når man er avhengig av NAV. Jeg er sikker på at blodtrykket mitt i dag har vert oppe på et skadelig nivå pga. NAV. Stakkars de som er sykere enn meg og som må slite seg gjennom dette tungrodde systemet.

Author: arvid