IPCC 6 Hovedrapport om klimaet

Nå har jeg skumlest ca. 10% av IPCC’s sjette hovedrapport om klimaet. Den fulle rapporten er på 3949 sider. Og jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det beste man egentlig kan si om rapporten så langt kan sammenfattes i ett enkelt ord.
Skremselspropaganda
Rapporten har så langt etter ca. 420 sider, ikke kommet med ett eneste håndfast bevis. Men, det er mye antagelser og profetier og det meste er basert på modeller (som vi vet har feilet gang på gang) og ikke på faktiske observasjoner
Det brukes en del bastante utaleleser som bl.a. uomtvistelig, uten at det er tatt med noen referanser på hvor dette kommer fra. Akkurat som at dette er opplest og vedtatt. Basta bom. Men, det er jo ikke det. Og det er her diskusjonen feiler. Vi vet ikke om klimaendringene skyldes naturlige variasjoner eller menneskeskapte utslipp. Joda! Klimamenigheten har fastslått at klimaet endrer seg kun pga. menneskeskapte utslipp. Men, er det egentlig riktig?

Se til f.eks. Svalbard. Der har temperaturen økt og isbreene smeltet mer enn ønskelig og forventet. Og menneskeskapte klimaendringer er det eneste som får skylden. Men, er det virkelig så enkelt? Tror ikke det. Vi kan ta en titt på Lokeslottet som ligger mellom Jan Mayen og Svalbard ca. 300 km. vest for Bjørnøya.

Lokeslottet ligg mellom Svalbard og Jan Mayen. For ikkje så mange år sidan oppdaga UiB-forskarar at det ligg mange varme kjelder under havoverflata, rett og slett underjordiske vulkanar. Dei spyr ut svært varmt vatn, og her lever spesielle organismar og det finst sjeldne mineralar.

https://geo365.no/dyphavsmineraler/71-mill-til-lokeslottet/

Kan det hende at disse varme kildene som spyr ut svært varmt vann kan ha en årsak til at det blir varmere på Svalbard? Ja, det kan det. Er dette tatt med i forklaringene om hvorfor Svalbard blir varmet opp? Nei, det er det ikke. Kan det da være seg slik at såkalte menneskeskapte utslipp ikke, er årsaken til at Svalbard blir varmere? Ja, det kan det. Men, dette forskes det svært lite på etter hva jeg kan finne ut.
Vi har det samme tilfelle i Antarktis. Der Vest Antarktis blir varmere. Vest Antarktis er den delen som ligger syd for Sør Amerika. Der har man den senere tid funnet ut at det ligger 119 «»uoppdagede»» aktive vulkaner som spyr ut varme og som gjør at Isbreene smelter. Men også dette bruker klimamenigheten som bevis på menneskeskapte klimaendringer. Det at temperaturrekorden i Vostok regionen har sunket fra – 87° C til – 98° C de siste 5 årene er det veldig få som snakker om.

Jeg leste en kommentar fra en klimafrelst i dag, hvor han påsto at ekstremvær rammet langt flere i dag enn tidligere og han brukte dette som et bevis på menneskeskapte klimaendringer. Han brukte bl.a. Nevadaørkenen som et eksempel. Nevadaørkenen har vert varm så lenge vi har nedtegnelser om den, men i 1905 ble byen Las Vegas etablert midt ute i ørkenen og den huser i dag i underkant av 1 million mennesker. Så ja, det er flere mennesker i dag som blir rammet av ekstremt varme dager enn i før industriell tid. Men, årsaken er ikke menneskeskapte klimautslipp. Årsaken er at det har flyttet ca. 1 mill. mennesker dit og det sannsynligvis helt frivillig.

Legger ved et lite innlegg fra Knut Rellsmo på facebook

HAR FNs KLIMAPANEL TATT FOR MYE MØLLERS TRAN !?FERSK FN KLIMARAPPORT MED SKREMSLER.. Det skal bli varmere og greit nok siden temperaturen uunngåelig har variert til alle tider og vi ligger faktisk hele 2,5 grader under middeltemperaturen 17,5 gr. som våre forfedre opplevde som behagelig uten klimahysteri ….Moder Jord er en dynamisk «levende» planet ulik våre naboplaneter. Jorda har vært og er utsatt for pågående klimaendringer hele tiden, enten på vei mot kaldere klima eller varmere klima og ALDRI stabilt ! Flere titalls faktorer styrere klima bl.a. klimagasser hvor vanndamp dominerer helt og delvis overlapper CO2 hvor faktisk bare 4% CO2 er menneskeskapt og 96% CO2 uvegerlig er skapt ved naturen selv. Pga. endring i Jordas hellingsvinkel mellom 22,1 og 23,5 grader får vi om noen tusen år for lite solvarme og da må nok våre etterkommere flytte til N Afrika når Nord Europa få tilbake en istid med permanent tykk iskappe over Fedrelandet (Milankovich)Klimapanelet syntes å ha lagt Jordas klimahistorie nederst i skuffen…Klimahistorien forteller om temperaturer over FNs «faregrense» i vår nære fortid med skog på vidda og varmekjære planter som har bukket i vår forholdsvis kalde klimaperiode snitt 15 grader og hele 10 grader lavere enn Jordas dominerende temperatur 25 grader med en Jord helt uten is !Fallet i omkomne pga ekstremvær og naturkatastrofer har falt med 98% siste 100 år ! Ekstremvær og dramatiske klimahendelser skjer også helt tilfeldig uten sammenheng. Vi kan bruke 30 års perioder, 100 års perioder og 300 års perioder og sammenligne med lignende tidsperioder bakover i tid og vi vil finne varmere klima, kaldere klima, perioder med lite ekstremvær og perioder med mye ekstremvær vekslende over tid ….Forskerne kan «produsere» og fikse ønsket resultat !F eks Permtiden med start for 125 mill. år siden var katastrofal da store mengder hydrogensulfid i Sibir drepte 90% av livet i havet og 70% av livet på landjorda. Det er en merkelig påstand at menneskeskapt CO2 dvs 0,12 % av klimagassene avgjør klima.For det første er dagens totale CO2- nivå beskjedne 0.04% av atmosfæren eller 410 millioner CO2 molekyler herav bare 16 molekyler tilført fra menneskelig aktivitet. Og det påstås faktisk at disse puslete 16 molekylene må reduseres til 8 for å «redde Jorda?» CO2 nivået har i vår geologiske tidsalder vært 6 – 19 ganger høyere samtidig med knugende istider og en ulevelig jord! En må lure på FNs egentlige agenda med klimasirkuset ?FN har vært igjennom tiår med sviktende oppslutning og få suksesser: Lite har FN fått til i krigssenarier, internasjonal kriminalitet, narkovirksomhet, rettssikkerhet og anstendig soningsforhold, likestilling og kvinners rettigheter, befolkningsvekst, flyktningproblematikk, sult , fattigdom.. Trengte FN på 80- tallet en sak som skulle samle medlemmene om et ikke politisk område? …da er jo klima ideelt ! Menneskehetens klimakunnskaper er jo meget beskjeden og FNs klimapanel innrømmer jo selv « Klima er et ikke lineært kaotisk system vanskelig å beregne, ja selv klima i vår fortid» !!! FN har også innrømmet at det hele egentlig ikke dreier seg om klima, men en ny økonomisk verdensorden for å erstatte kapitalismen innen et gitt tidsrom» …og klimakvoter som kamuflert bistand med overføring fra I-land til U- land? Klimaeventyret? «En kan lyve for hele befolkningen en stund og lyve for noen hele tiden, men det går ikke å lyve for hele befolkningen hele tiden !»

https://www.facebook.com/groups/2541150089475567/posts/3009010936022811

Jeg er bekymret foran høstens valg. Jeg er redd klimahysteriet får overtaket i en eventuell rød/grønn regjering og at globalismen skal være regjeringens viktigste sak. Våre lover bestemmes ikke lenger på stortinget i Oslo, men i EU parlamentet i Brüssel. Partier som MDG, SV, Rødt og Venstre må etter min menig holdes langt utenfor regjeringskontorene. Aller helst må vi få inn nye partier og nye representanter som tenker på Norge som en selvstendig nasjon.

Rapporten kan leses her. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf

Author: arvid

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *