This Day in History: 1842-10-05

Den første Pilsner ble tappet i Plzen i Bhømen i dagens Tsjekkia.