This Day in History: 1905-06-07

Unionsoppløsningen med Sverige