This Day in History: 1913-07-07

Kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge