This Day in History: 2001-09-11

Terrorangrepet på World Trade Center og Pentagon i USA