This Day in History: 1815-04-12

Vulkanen Tambora på Indonesia har et utbrudd som krever 92 000 menneskeliv og forårsaker året uten sommer det påfølgende året.