This Day in History: 1980-05-18

Mount St. Helens Eksploderte i et gigantisk vulkanutbrudd